Нүүр хуудас

Дэлгүүрийн үндсэн нүүр

Дэлгүүрийн нүүр хуудас нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ.

  • Толгойн хэсэг: Дэлгүүрээс бараа хайх, дэлгүүртэй холбогдох дуудлагын хүсэлт гаргах, сагсны мэдээлэл, харилцагчийн булан

  • Цэс: Барааны ангилалууд

  • Шинэ бараа: Дэлгүүрт худалдаалагдаж буй хамгийн сүүлд ирсэн шинэ бараануудын жагсаалт

  • Шилдэг борлуулалттай: Дэлгүүрт худалдаалагдаж хамгийн сайн борлуулалттай бараануудын жагсаалт

  • Хямдралтай: Дэлгүүрт худалдаалагдаж буй хямдралтай бараануудын жагсаалт

  • Төгсгөл хэсэг: Дэлгүүрттэй холбогдох, мэдээ мэдээлэл хүлээн авах, худалдаачид болон худалдан авагчдад зориулсан булангууд

Last updated