Comment on page

Нүүр хуудас

Дэлгүүрийн үндсэн нүүр
Зураг: Дэлгүүрийн үндсэн нүүр
Дэлгүүрийн нүүр хуудас нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ.
  • Толгойн хэсэг: Дэлгүүрээс бараа хайх, дэлгүүртэй холбогдох дуудлагын хүсэлт гаргах, сагсны мэдээлэл, харилцагчийн булан
  • Цэс: Барааны ангилалууд
  • Шинэ бараа: Дэлгүүрт худалдаалагдаж буй хамгийн сүүлд ирсэн шинэ бараануудын жагсаалт
  • Шилдэг борлуулалттай: Дэлгүүрт худалдаалагдаж хамгийн сайн борлуулалттай бараануудын жагсаалт
  • Хямдралтай: Дэлгүүрт худалдаалагдаж буй хямдралтай бараануудын жагсаалт
  • Төгсгөл хэсэг: Дэлгүүрттэй холбогдох, мэдээ мэдээлэл хүлээн авах, худалдаачид болон худалдан авагчдад зориулсан булангууд