Харилцагчийн булан

Харилцагчийн хувийн мэдээллийн хэсэг
Зураг: Харилцагчийн булан

Бүртгэлтэй харилцагч дэлгүүрт эрхээрээ нэвтэрсэн тохиолдолд Харилцагчийн булан хэсэг дээрх зурагт заасан байдлаар харагдана. Өөрөөр хэлбэл хэн гэдэг харилцагч системд нэвтэрсэн болох нь харагдана.

Харилцагчийн булангийн агуулга:

  • Дэлгэрэнгүй: Өөрийн бүртгэлийн мэдээллийг дэлгэрүүлэн харах, шинэчлэх боломжийг олгоно.

  • Захиалгууд: Өмнөх захиалгуудын түүх буюу захиалгын жагсаалттай танилцах бололцоог олгоно.

  • Харьцуулалт: Худалдан авалт хийхэд түгээмэл ашиглагддаг функц. Уг функцийг ашиглан харьцуулахаар сонгосон бараануудыг нэг дор ижил төстэй болон ялгаатай байдлаар харж худалдан авалтын оновчтой, зөв сонголт хийхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

  • Гоё бараа: Дэлгүүрээр зочлох хугацаандаа өөрт таалагдсан /like буюу гоё/ сонголт хийсэн барааны жагсаалтуудыг харах бололцоог олгоно.

  • Мессэжүүд: ИЗИ.МН дэлгүүрээр бараа бүтээгдэхүүнээ худалдан борлуулж буй худалдаачдаас танд хандан ирүүлсэн мессэжүүдийн жагсаалтыг энэ хэсгээс орж харна.

  • Буцаах хүсэлт: Худалдан авалт хийсэн дараа захиалгаа буцаасан бол буцаасан захиалгын түүх буюу жагсаалт энэ хэсэгт харагдана.

  • Хүслийн жагсаалт: Дэлгүүрээр зочлох хугацаандаа үзэж сонирхсон бараагаа хүслийн жагсаалт буюу wish list-нд хийсэн бол тэрхүү бараануудын жагсаалтыг энэ хэсгээс орж харна.

  • Захиалгуудаа харъя: Тухайн аль нэг захиалгынхаа дугаарыг мэдэж байвал тэрхүү захиалгын дугаар /ID/-аа оруулан захиалгынхаа дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцах бололцоог олгоно.

  • Гаръя: Хэрэв та дэлгүүрээр зочлож дууслаа гэж үзвэл Гаръя товчийг заавал дарж хэвшээрэй.