Харилцагчийн булан

Харилцагчийн хувийн мэдээллийн хэсэг

Бүртгэлтэй харилцагч дэлгүүрт эрхээрээ нэвтэрсэн тохиолдолд Харилцагчийн булан хэсэг дээрх зурагт заасан байдлаар харагдана. Өөрөөр хэлбэл хэн гэдэг харилцагч системд нэвтэрсэн болох нь харагдана.

Харилцагчийн булангийн агуулга:

  • Дэлгэрэнгүй: Өөрийн бүртгэлийн мэдээллийг дэлгэрүүлэн харах, шинэчлэх боломжийг олгоно.

  • Захиалгууд: Өмнөх захиалгуудын түүх буюу захиалгын жагсаалттай танилцах бололцоог олгоно.

  • Харьцуулалт: Худалдан авалт хийхэд түгээмэл ашиглагддаг функц. Уг функцийг ашиглан харьцуулахаар сонгосон бараануудыг нэг дор ижил төстэй болон ялгаатай байдлаар харж худалдан авалтын оновчтой, зөв сонголт хийхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

  • Гоё бараа: Дэлгүүрээр зочлох хугацаандаа өөрт таалагдсан /like буюу гоё/ сонголт хийсэн барааны жагсаалтуудыг харах бололцоог олгоно.

  • Мессэжүүд: ИЗИ.МН дэлгүүрээр бараа бүтээгдэхүүнээ худалдан борлуулж буй худалдаачдаас танд хандан ирүүлсэн мессэжүүдийн жагсаалтыг энэ хэсгээс орж харна.

  • Буцаах хүсэлт: Худалдан авалт хийсэн дараа захиалгаа буцаасан бол буцаасан захиалгын түүх буюу жагсаалт энэ хэсэгт харагдана.

  • Хүслийн жагсаалт: Дэлгүүрээр зочлох хугацаандаа үзэж сонирхсон бараагаа хүслийн жагсаалт буюу wish list-нд хийсэн бол тэрхүү бараануудын жагсаалтыг энэ хэсгээс орж харна.

  • Захиалгуудаа харъя: Тухайн аль нэг захиалгынхаа дугаарыг мэдэж байвал тэрхүү захиалгын дугаар /ID/-аа оруулан захиалгынхаа дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцах бололцоог олгоно.

  • Гаръя: Хэрэв та дэлгүүрээр зочлож дууслаа гэж үзвэл Гаръя товчийг заавал дарж хэвшээрэй.

Last updated