Сагс

Сагсан дахь барааны агуулга
Зураг: Сагсны агуулга АЛХАМ-1

Худалдан авалт хийхээр төлөвлөн цуглуулж сагсалсан бараануудын мэдээлэл Миний сагс хэсэгт байрлана.

Уг хэсгээр дамжин сагсалсан бараануудынхаа дэлгэрэнгүй мэдээллийг Сагсыг харъя товчийг дарж харж болно.

Зураг: Сагсны агуулга АЛХАМ-2

Сагсны дэлгэрэнгүй агуулгатай танилцах хуудаснаас Худалдан авалтруу шилжье товчийг дарж худалдан авалтаа үргэлжлүүлнэ.

Эсвэл Тооцоогоо хийе сонголтоор худалдан авалтаа дуусгаж, төлбөр төлөх хэсэгрүү шилжиж болно.