Сагс

Сагсан дахь барааны агуулга
Зураг: Сагсны агуулга АЛХАМ-1
Худалдан авалт хийхээр төлөвлөн цуглуулж сагсалсан бараануудын мэдээлэл Миний сагс хэсэгт байрлана.
Уг хэсгээр дамжин сагсалсан бараануудынхаа дэлгэрэнгүй мэдээллийг Сагсыг харъя товчийг дарж харж болно.
Зураг: Сагсны агуулга АЛХАМ-2
Сагсны дэлгэрэнгүй агуулгатай танилцах хуудаснаас Худалдан авалтруу шилжье товчийг дарж худалдан авалтаа үргэлжлүүлнэ.
Эсвэл Тооцоогоо хийе сонголтоор худалдан авалтаа дуусгаж, төлбөр төлөх хэсэгрүү шилжиж болно.