Сагс

Сагсан дахь барааны агуулга

Худалдан авалт хийхээр төлөвлөн цуглуулж сагсалсан бараануудын мэдээлэл Миний сагс хэсэгт байрлана.

Уг хэсгээр дамжин сагсалсан бараануудынхаа дэлгэрэнгүй мэдээллийг Сагсыг харъя товчийг дарж харж болно.

Сагсны дэлгэрэнгүй агуулгатай танилцах хуудаснаас Худалдан авалтруу шилжье товчийг дарж худалдан авалтаа үргэлжлүүлнэ.

Эсвэл Тооцоогоо хийе сонголтоор худалдан авалтаа дуусгаж, төлбөр төлөх хэсэгрүү шилжиж болно.

Last updated