Вендороор бүртгүүлэх

Худалдаачин буюу вендороор бүртгүүлэх

Дэлгэцийн доод хэсэгт байрлах Худалдаачин болох хэсгээс Бүртгүүлье сонголтыг хийн

Мэдээллийг үнэн зөв бөглөөд Бүртгүүлье товчийг дарснаар бүртгэлийн хүсэлт илгээгдэнэ.

Бүртгэлийн хүсэлт илгээгдсэнээр бид тантай холбогдох болно.

Last updated