Буцаалт

Захиалсан барааны буцаалт

Захиалга хийж, хүргүүлэн авсан захиалгын бараагаа буцаах боломжтой. Анхаарах зүйлс:

Тухайн бараа нь анхнаасаа буцаалт хийх боломжтой байх ёстой.

Буцаалт хийхийг зөвшөөрсөн хугацаанд буцаалтын хүсэлтийг гаргах ёстой.

Буцаалттай холбоотой зохих шимтгэл төлбөрөөс суутгагдах ёстой.

Хэрхэн буцаах вэ?

  1. Харилцагчийн булан хэсгээс захиалгуудын жагсаалтыг сонгож орно.

  2. Захиалгуудын жагсаалтаас буцаах захиалгаа сонгоно.

  3. Тухай сонгосон захиалгын хуудаснаас Солих болон буцаах хүсэлт товчийг дарна.

  • Сонголт: Барааг буцаах эсхүл солих сонголтыг хийнэ.

  • Шалтгаан: Буцаах болон солих болсон шалтгааныг Шалтгаан баганаас сонгоно.

  • Буцаах: Сонголтуудаас зөв хийсэн бол Буцаая товчийг дарснаар буцаалтын хүсэлт илгээгдэнэ.

Last updated