Нэхэмжлэх

Барааны нэхэмжлэх үүсгэх
  • Харилцагчийн булан хэсгээс Захиалгууд сонголтыг хийнэ.
  • Захиалгуудын жагсаалтаас нэхэмжлэх үүсгэх захиалгаа сонгоно.
Нэхэмжлэх хэвлэе товч дээр дарж нэхэмжлэхээ хэвлэн авна.
Нэхэмжлэх хэвлэе (PDF) товч дээр дарж нэхэмжлэхээ .pdf файлаар татан авч болно.