Нэхэмжлэх
Барааны нэхэмжлэх үүсгэх
  • Харилцагчийн булан хэсгээс Захиалгууд сонголтыг хийнэ.
  • Захиалгуудын жагсаалтаас нэхэмжлэх үүсгэх захиалгаа сонгоно.
Нэхэмжлэх хэвлэе товч дээр дарж нэхэмжлэхээ хэвлэн авна.
Нэхэмжлэх хэвлэе (PDF) товч дээр дарж нэхэмжлэхээ .pdf файлаар татан авч болно.
Last modified 9mo ago
Copy link