Захиалгууд

Захиалсан бараануудын жагсаалт болон захиалгын түүх
  1. Харилцагчийн булан хэсгийн Захиалгууд сонголтыг хийснээр өөрийн захиалсан бараануудын жагсаалт болон захиалгын түүхийг харна.

Зураг: Захиалгуудаа харах АЛХАМ-1
Зураг: Захиалгуудаа харах АЛХАМ-2
  • Захиалгыг дэлгэрүүлэн харах: Тухай нэг захиалгыг дэлгэрүүлж үзэхээр бол захиалгын жагсаалтын ID баганад байрлах захиалгын дугаар дээр дарж орно.

  • Нэхэмжлэх хэвлэх: Захиалгын жагсаалтын Үйлдлүүдбагана дахьзурган дээр дарж захиалгынхаа нэхэмжлэхийг хэвлэн авна.

  • Дахин захиалга үүсгэх: Захиалгын жагсаалтаас сонгон дахин захиалга үүсгэх бол захиалгын жагсаалтын Үйлдлүүдбагана дахь товчин дээр дарна.

  • Барааг хайх: Тухайн захиалга доторх бараануудыг дэлгүүрээс хайж олох бол захиалгын жагсаалтын Үйлдлүүд багана дахьтовчин дээр дараарай.