Захиалгууд

Захиалсан бараануудын жагсаалт болон захиалгын түүх

  1. Харилцагчийн булан хэсгийн Захиалгууд сонголтыг хийснээр өөрийн захиалсан бараануудын жагсаалт болон захиалгын түүхийг харна.

  • Захиалгыг дэлгэрүүлэн харах: Тухай нэг захиалгыг дэлгэрүүлж үзэхээр бол захиалгын жагсаалтын ID баганад байрлах захиалгын дугаар дээр дарж орно.

Last updated