Захиалгууд

Захиалсан бараануудын жагсаалт болон захиалгын түүх
 1. 1.
  Харилцагчийн булан хэсгийн Захиалгууд сонголтыг хийснээр өөрийн захиалсан бараануудын жагсаалт болон захиалгын түүхийг харна.
Зураг: Захиалгуудаа харах АЛХАМ-1
Зураг: Захиалгуудаа харах АЛХАМ-2
 • Захиалгыг дэлгэрүүлэн харах: Тухай нэг захиалгыг дэлгэрүүлж үзэхээр бол захиалгын жагсаалтын ID баганад байрлах захиалгын дугаар дээр дарж орно.
 • Нэхэмжлэх хэвлэх: Захиалгын жагсаалтын Үйлдлүүдбагана дахь
  зурган дээр дарж захиалгынхаа нэхэмжлэхийг хэвлэн авна.
 • Дахин захиалга үүсгэх: Захиалгын жагсаалтаас сонгон дахин захиалга үүсгэх бол захиалгын жагсаалтын Үйлдлүүдбагана дахь
  товчин дээр дарна.
 • Барааг хайх: Тухайн захиалга доторх бараануудыг дэлгүүрээс хайж олох бол захиалгын жагсаалтын Үйлдлүүд багана дахь
  товчин дээр дараарай.