Худалдан авагч
Бүртгэлтэй, бүртгэлгүй 2 төрлийн
IZI.MN дэлгүүр нь бүртгэлтэй, бүртгэлгүй 2 төрлийн худалдан авагч худалдан авалт хийх боломжийг олгоно.
Бүртгэлгүй хэрэглэгч: Заавал дэлгүүрийн харилцагчаар бүртгүүлэлгүйгээр худалдан авалт хийх бололцоог дэлгүүрийн зүгээс олгож байгаа юм.
Бүртгэлтэй харилцагч: Бусад онлайн дэлгүүрийн нэгэн адил дэлгүүрийн байнгын харилцагчаар бүртгүүлэн худалдан авалтанд хамрагдана. Ингэснээр цаашид дэлгүүрийн зүгээс үзүүлэх хямдрал, урамшуулал болон бусад нэмэлт боломжуудад хамрагдах эрх нь үүснэ.
Last modified 8mo ago
Copy link