Худалдан авагч

Бүртгэлтэй, бүртгэлгүй 2 төрлийн

IZI.MN дэлгүүр нь бүртгэлтэй, бүртгэлгүй 2 төрлийн худалдан авагч худалдан авалт хийх боломжийг олгоно.

Бүртгэлгүй хэрэглэгч: Заавал дэлгүүрийн харилцагчаар бүртгүүлэлгүйгээр худалдан авалт хийх бололцоог дэлгүүрийн зүгээс олгож байгаа юм.

Бүртгэлтэй харилцагч: Бусад онлайн дэлгүүрийн нэгэн адил дэлгүүрийн байнгын харилцагчаар бүртгүүлэн худалдан авалтанд хамрагдана. Ингэснээр цаашид дэлгүүрийн зүгээс үзүүлэх хямдрал, урамшуулал болон бусад нэмэлт боломжуудад хамрагдах эрх нь үүснэ.

Last updated