Бараа сонирхох

Дэлгүүрээр зочлон барааны мэдээлэлтэй танилцах
Барааны мэдээлэлтэй танилцан, сонирхох боломжууд:
  • Хайлтын хэсэг -ээс сонирхсон барааныхаа мэдээллээр хайлт хийн олж, олдсон бараануудын жагсаалтаас тухайн нэг барааг сонгон дэлгэрүүлэн үзэх
  • Барааны ангилал -аар дамжин тухайн барааны мэдээллийг дэлгэрүүлэн үзэх
  • Харилцагчийн булан дахь өөрийн захиалгуудын түүх буюу Захиалгууд, харьцуулалтуудын жагсаалт буюу Харьцуулалт, таалагдсан бараануудын жагсаалт буюу Гоё бараа болон Хүслийн жагсаалт хэсгүүдээр дамжин барааны мэдээллийг сонирхон үзэж, худалдан авалтаа үргэлжлүүлэх боломжтой.
Сонирхож буй барааны мэдээлэл:
  • Барааны шинж чанарууд болох өнгө, размеруудаар сонголт хийн тухайн сонгосон өнгө, размертай бараа хэдэн ширхэг худалдаалагдаж буй мэдээллийг олж харна.
  • Тоо хэмжээ талбарт худалдан авах барааныхаа тоог оруулна.
  • Барааны тайлбарыг Тайлбар хэсгээс харна.
  • Уг бараатай холбоотой бусад нэмэлт мэдээллүүдийг барааны Тайлбар хэсэгтэй зэрэгцэн байрлах сонголтуудаар орж харна.
  • Өмнө нь дэлгүүрээр зочлон сонирхсон бараануудын жагсаалт хуудасны доод хэсэгт Сонирхсон бараанууд хэсэгт харагдана.
- Сонирхсон бараа таалагдвал уг товчийг дарж Таалагдсан сонголтыг хийнэ.
- Уг товчийг дарснаар сагсанд худалдан авахаар төлөвлөсөн бараа нэмэгдэнэ.
- Уг товчийг дарснаар тухайн сонирхсон барааны захиалга автоматаар үүсэхийн зэрэгцээ изи.мн дэлгүүрээс тантай захиалгын асуудлаар утсаар холбогдоно.
- Худалдан авалт хийх процессоо шууд дуусган Захиалга хийх дэлгэцрүү шилжинэ.
- Хүслийн жагсаалт -д бараа нэмэгдэнэ.
- Харьцуулах жагсаалт-д бараа нэмэгдэнэ.
- Зөвхөн шинж чанар буюу өнгө, хэмжээгээрээ л ялгаатай ижилхэн бараануудыг харах сонголт